021 / 2072166 | 0800 8736 744
info@aztpensii.ro
  Search
Cum pot intra in posesia activului personal?
plata activ pensia facultativa
Pentru a putea intra in posesia activului personal net, trebuie sa te afli intr-una dintre situatiile de mai jos si sa parcurgi pasii indicati:
PENSIE

In cazul in care esti participant la Fondurile de pensii facultative AZT MODERATO / AZT VIVACE, si ai implinit varsta de 60 de ani, poti intra in posesia activului tau, ca plata unica sau ca plati esalonate, prin completarea cererii Cerere plata activ net pe caz de pensie PIII disponibila pe site-ul nostru, in sectiunea Formulare plata activ Pilon III. Cererea trebuie sa fie insotita si de documentele justificative enumerate in aceasta.

Plata esalonata este suma platita de catre administrator participantului/beneficiarului, reprezentand rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu exceptia ultimei rate care va fi o rata reziduala, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor postale, dupa caz, pe o perioada de maximum 5 ani.

In cererea de plata, participantul va preciza valoarea ratei lunare pe care doreste sa o retraga din activul personal, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele postale. Graficul de plata stabilit de administrator in functie de valoarea ratei solicitata de participant se transmite acestuia in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Termenul de plata este data de 10 a fiecarei luni in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Veniturile din dobanzi aferente contului bancar pentru plata esalonata sunt venituri ale participantilor, urmand a fi repartizate, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, catre fiecare participant la un fond de pensii . Sumele din contul bancar pentru plata esalonata nu sunt supuse procesului de investire. Disponibilitatile aflate in acest cont vor fi bonificate cu dobanda corespunzatoare unui cont curent, dobanda oferita de banca depozitara BRD Societe Generale. In prezent, procentul de dobanda pentru contul curent, este 0%.

 

Regim fiscal: din suma ce urmeaza a fi platita, reprezentand contravaloarea activului tau personal net, in conformitate cu prevederile Art. 99-101, Cap. VI, Titlul IV din Codul Fiscal, se va calcula si retine impozitul datorat bugetului de stat, precum si comisioanele bancare sau, dupa caz, taxele postale, in cazul in care ai optat pentru plata sumelor cuvenite prin mandat postal.

Valoarea impozitului se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10% la diferenta dintre activul tau personal net ce urmeaza a fi platit si suma neimpozabila lunara de 2.000 lei.

Daca detii un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, atunci esti scutit de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile realizate din pensii, in conformitate cu prevederile Art. 60, Cap. I, Titlul IV din Codul Fiscal.

INVALIDITATE
In cazul in care esti participant la Fondurile de pensii facultative AZT MODERATO / AZT VIVACE, si detii o decizie privind acordarea pensiei de invaliditate si o decizie medicala privind capacitatea de munca, care contine mentiunea "nerevizuibil prin afectiune" sau "nerevizuibil" conform Legii pensiilor publice, dupa caz, poti intra in posesia activului tau, ca plata unica sau ca plati esalonate, prin completarea cererii Cerere plata activ net pe caz de invaliditate disponibila pe site-ul nostru, in sectiunea Formulare plata activ Pilon III. Cererea trebuie sa fie insotita si de documentele justificative enumerate in aceasta.

Plata esalonata este suma platita de catre administrator participantului/beneficiarului, reprezentand rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu exceptia ultimei rate care va fi o rata reziduala, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor postale, dupa caz, pe o perioada de maximum 5 ani.

In cererea de plata, participantul va preciza valoarea ratei lunare pe care doreste sa o retraga din activul personal, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele postale. Graficul de plata stabilit de administrator in functie de valoarea ratei solicitata de participant se transmite acestuia in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Termenul de plata este data de 10 a fiecarei luni in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Veniturile din dobanzi aferente contului bancar pentru plata esalonata sunt venituri ale participantilor, urmand a fi repartizate, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, catre fiecare participant la un fond de pensii . Sumele din contul bancar pentru plata esalonata nu sunt supuse procesului de investire. Disponibilitatile aflate in acest cont vor fi bonificate cu dobanda corespunzatoare unui cont curent, dobanda oferita de banca depozitara BRD Societe Generale. In prezent, procentul de dobanda pentru contul curent, este 0%.

Regim fiscal: din suma ce urmeaza a fi platita, reprezentand contravaloarea activului tau personal net, in conformitate cu prevederile Art. 99-101, Cap. VI, Titlul IV din Codul Fiscal, se va calcula si retine impozitul datorat bugetului de stat, precum si comisioanele bancare sau, dupa caz, taxele postale, in cazul in care ai optat pentru plata sumelor cuvenite prin mandat postal.

Valoarea impozitului se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10% la diferenta dintre activul tau personal net ce urmeaza a fi platit si suma neimpozabila lunara de 2.000 lei.

Daca detii un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, atunci esti scutit de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile realizate din pensii, in conformitate cu prevederile Art. 60, Cap. I, Titlul IV din Codul Fiscal.

DECES
In cazul in care esti/sunteti beneficiarul/beneficiarii unui participant la Fondurile de pensii facultative AZT MODERATO / AZT VIVACE care a decedat si nu ai intrat in posesia activului participantului decedat, poti revendica activul acestuia daca detii un certificat de mostenitor/legatar/certificat de mostenitor suplimentar/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat, ca plata unica sau ca plati esalonate, prin completarea cererii Cerere plata activ net pe caz de deces PIII disponibila pe site-ul nostru, in sectiunea Formulare plata activ Pilon III. Cererea trebuie sa fie insotita si de documentele justificative enumerate in aceasta. Termenul de revendicare al activul personal net al participantului decedat expira la implinirea a 3 ani de la data decesului.

Plata esalonata este suma platita de catre administrator participantului/beneficiarului, reprezentand rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu exceptia ultimei rate care va fi o rata reziduala, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor postale, dupa caz, pe o perioada de maximum 5 ani.

In cererea de plata, beneficiarul va preciza valoarea ratei lunare pe care doreste sa o retraga din activul personal, din care se scad deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele postale. Graficul de plata stabilit de administrator in functie de valoarea ratei solicitata de beneficiar se transmite acestuia in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Termenul de plata este data de 10 a fiecarei luni in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Veniturile din dobanzi aferente contului bancar pentru plata esalonata sunt venituri ale participantilor, urmand a fi repartizate, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, catre fiecare participant la un fond de pensii . Sumele din contul bancar pentru plata esalonata nu sunt supuse procesului de investire. Disponibilitatile aflate in acest cont vor fi bonificate cu dobanda corespunzatoare unui cont curent, dobanda oferita de banca depozitara BRD Societe Generale. In prezent, procentul de dobanda pentru contul curent, este 0%.

Regim fiscal: din suma ce urmeaza a fi platita, reprezentand contravaloarea cotei parți cuvenite din activul participantului decedat, in conformitate cu prevederile Art. 99-101, Cap. VI, Titlul IV din Codul Fiscal, se va calcula si retine impozitul datorat bugetului de stat, precum si comisioanele bancare sau, dupa caz, taxele postale, in cazul in care ai optat pentru plata sumelor cuvenite prin mandat postal.

Valoarea impozitului se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10% la diferenta dintre valoarea parții cuvenite din activul participantului decedat si suma neimpozabila lunara de 2.000 lei.

Daca detii un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, in calitate de beneficiar al unui participant la Fondurile de pensii facultative AZT MODERATO / AZT VIVACE, esti scutit de la plata impozitului pe venit, in conformitate cu prevederile Art. 60, Cap. I, Titlul IV din Codul Fiscal.


 Pentru mai multe informatii privind completarea dosarului de plata activ, te rugam sa ne contactezi utilizand datele din sectiunea AZT Pensii Private/Date de identificare.

Participantii/beneficiarii aflati in plata esalonata au dreptul, pe tot parcursul derularii platilor, sa solicite modificarea tipului de plata a activului personal net, respectiv din plata esalonata in plata unica, modificarea valorii ratei si a modalitatii de plata. Pentru astfel de solicitari participantii/beneficiarii au obligatia sa prezinte urmatoarele documente:
a) cererea scrisa;
b) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
c) procura speciala si autentica, in cazul mandatarului;
d) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul contului, in cazul in care se solicita efectuarea platii prin virament in cont bancar.

Efectele modificarilor intra in vigoare cel tarziu incepand cu luna urmatoare depunerii cererii scrise.