021 / 2072166 | 0800 8736 744
info@aztpensii.ro
  Search
Autoritatea de Supraveghere Financiara
institutii publice de supraveghere

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 93/2012, cu modificările si completările ulterioare, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

A.S.F. exercita atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere si control asupra sistemului de pensii private şi asupra tuturor entităţilor, instituţiilor, operatorilor de piaţa si emitenţilor de valori mobiliare, precum si operaţiunilor si instrumentelor financiare reglementate de legislaţia secundara emisa anterior intrării in vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 93/2012 de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în sprijinul şi pentru implementarea legislaţiei primare aferente pieţei financiare.


Obiective, atribuţii si prerogative

In exercitarea atribuţiilor si prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenta, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare si supraveghere a pieţelor, participanţilor si operaţiunilor pe aceste pieţe si are ca obiective:

  • asigurarea stabilităţii, competitivităţii si bunei funcţionari a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii in aceste pieţe si in investiţiile in instrumente financiare, precum si asigurarea protecţiei operatorilor si investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
  • promovarea stabilităţii activităţii de asigurare si apărarea drepturilor asiguraţilor;
  • asigurarea unei funcţionari eficiente a sistemului de pensii private si protejarea intereselor participanţilor si ale beneficiarilor.
Pentru mai multe informaţii te rugam sa accesezi pagina de internet a Autoritatii de Supraveghere Financiara.